Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til barn og unge, 6- 20 år. 

Tilbud til barn og unge i skolehelsetjenesten skal blant annet omfatte helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/ henvisning ved behov. Skolehelsetjenesten er en del av den kommunale helsetjenesten.

Skolehelsetjenestens formål

  • Fremme psykisk og fysisk helse
  • Gode sosiale og miljømessige relasjoner
  • Forebygge sykdommer og skader

Dette kan best gjøres i et nært samarbeid med barnet, ungdommen og deres familier og skolene. 


Programmet i skolene består av gruppesamtaler, undervisning og vaksinasjoner, se egen link. Dette etter fastsatte emner ut ifra klassenivå. Samhandling med skolene er viktig når  det gjelder å  være bidragsytere i skolens arbeid for å sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø. Hensikten med samarbeidet med skolene er å fremme barn og unges trygghet, trivsel og tilhørighet. 


Skolehelsetjenesten samarbeider med instanser i kommunen og fylket som har med barn å gjøre, slik som fysioterapeut, lege, barnevern, BUP, psykisk helse i kommunen, sykehus, kommunepsykolog  og tannlege. Den viktigste samarbeidspartneren er foreldre/ foresatte.


Skolehelsetjenesten skal ha et lavterskeltilbud, "drop in". Dette betyr at skolehelsetjenesten, som møter ulike aldersgrupper, skal ha et tilbud der det er mulig å ta kontakt uten avtale og henvisning.  Barn og ungdom og deres foreldre får informasjon om skolehelsetjenestens tilbud ved at det blir laget halvårsplaner, vår og høst. Disse blir også sendt til skolene. 

Nord-Aurdal kommune har etablert egne skolehelseteam på både NABS og NAUS. Skolehelseteamene består av helsesykepleier, kommunepsykolog, skolelege, familieveileder, skolemiljøkoordinator og skolens ledelse. Teamet holder møter annenhver uke. Foreldre/foresatte og lærere kan ta kontakt med teamet hvis de har problemstillinger de ønsker å ta opp. Koordinator for skolehelseteam er helsesykepleier.

Brosjyre skolehelsetjenesten NABS (PDF, 279 kB)
Brosjyre skolehelsetjenesten NAUS (PDF, 226 kB)
Brosjyre skolehelsetjenesten Valdres Vidaregåande skule (PDF, 232 kB)
Brosjyre skolehelsetjenesten Valdres Montessoriskole (PDF, 255 kB)
 

Kontaktinfo

Helsesykepleiertjenesten
Telefon 61 35 93 00
Hanne Kristin Alstergren
Ledende helsesykepleier & NABS
E-post
Telefon 97 54 61 67
Katrine Dokken Stensæter
Helsesykepleier NABS
E-post
Mobil 48 25 45 79
Birgitte Brekke
Helsesykepleier NAUS, HFU & Valdres Montessori
Mobil 48 28 52 56
Malin Vilhelmshaugen
Helsesykepleier NABS, VGS og HFU
E-post
Mobil 97 43 90 74
Hege Lisbeth Lundstein
Sykepleier VGS
Telefon 48 18 92 06
Toril Olvik
Helsesykepleier Valdres VGS & HFU
E-post
Telefon 97 19 59 71

Adresse

Tveitavegen 11
2900 Fagernes

Postadresse
Nord-Aurdal helsestasjon og skolehelsetjeneste
Familiens hus
Postboks 143
2901 Fagernes

Kartpunkt