Helsestasjon for barn 0-6 år

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som foreldre best mulig kan forstå barnet ditt. På helsestasjonen møter du helsesykepleiere (helsesøstre) som kan gi deg råd og tips. Vi er her for deg og babyen din!

Viktig informasjon:
Vær vennlig å ikke ta med syke barn med høy feber, omgangssyke eller kraftig hoste på helsestasjonen. Vi vil unngå å smitte friske barn, og barn med nedsatt motstandskraft  på helsestasjonen. Ved all sykdom er det fastlege/legevakt som skal benyttes.

Helsestasjonens tilbud er gratis og frivillig, inkl. vaksiner, men alle barn i Norge har etter pasientrettighetsloven §6-1 rett til helsekontroll, og foresatte/foreldre plikter å medvirke til at barnet får denne. 
Helsestasjonen samarbeider med tjenester i kommunen og fylket som har med barn å gjøre, slik som jordmor, fysioterapeut, lege, barnehager, skoler, barnevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP), psykisk helse i kommunen, kommunepsykolog, PPT, tannlege og sykehus.

Hvem får tilbudet? 

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn mellom 0-6 år og foreldre/foresatte. Når du får barn tar vi kontakt med deg for å avtale det første møtet med deg og babyen din. 

Hjemmebesøk og møte på helsestasjonen

Vårt første møte blir på hjemmebesøket. Her tar vi med vekt for å veie barnet og tilbyr veiledning om ammeteknikk og/eller morsmelktillegg og informerer om helsestasjonens tilbud. Neste møte blir på helsestasjonen. Her tar vi utgangspunkt i hva du lurer på, vi følger babyens utvikling og vaksiner. 

Vi ber om at dere ikke tar med syke barn til helsestasjonen. Kontakt egen fastlege eller legevakt. 

Helsestasjonens tilbud

På helsestasjonen får du helseundersøkelser og veiledning om blant annet: 

  • Samspill mellom barn og omsorgsperson
  • Amming, morsmelkerstatning og næring 
  • Søvn
  • Barnets trivsel og vekst 
  • Vaksiner
  • Foreldres/omsorgspersoners trivsel og psykiske helse

Vaksinasjon 

Barnet tilbys vaksinert etter barnevaksinasjonsprogrammet

Fysioterapi 

På 4-måneders-kontrollen gjennomfører fysioterapeut en vurdering av barnets motoriske utvikling. 

Helsesykepleier kan ved behov henvise barn i alle aldre til fysioterapeut. 

Foreldreveiledningskurs - Circle of security 

Helsestasjonen tilby kurset Circle of security.

Tidlig Inn team

Tidlig Inn Team er et tverrfaglig sammensatt team. Faginstanser som er deltar er jordmor, helsesykepleier, barneverntjenesten, rus- og psykiskhelsetjeneste og helsestasjonslegen. Målet er å drøfte ulike utfordringer, veilede hverandre og iverksette videre tiltak og koordinere hjelp og støtte familier før små problemer vokser seg store. Teamet møtes ved behov, og ellers fast to ganger i året.

Brosjyre helsestasjon (PDF, 223 kB)

Kontaktinfo

Aud Marit Røhr Westerbø
Sykepleier
Telefon 48 14 75 31
Helsesykepleiertjenesten
Telefon 61 35 93 00
Hanne Kristin Alstergren
Ledende helsesykepleier & NABS
E-post
Telefon 97 54 61 67
Hanne-Norunn Enstad Enger
Helsesykepleier helsestasjon
E-post
Telefon 91 82 24 14
Mona Håvelsrud Svarre
Helsesykepleier helsestasjonen
Mobil 46 95 07 19

Adresse

Tveitavegen 11
2900 Fagernes

Postadresse
Nord-Aurdal helsestasjon og skolehelsetjeneste
Familiens hus
Postboks 143
2901 Fagernes

Kartpunkt