Status bosetting av Ukrainske flyktninger

Etter anmodning fra IMDi startet vi bosettingen av Ukrainske flyktninger 1.juni. Siden da har vi, fram til 13.10., totalt bosatt 40 personer.  Flyktningene blir bosatt i både kommunale leiligheter og private leiligheter som kommunen leier.

Kommunestyret har vedtatt at vi skal/kan bosette 65 personer i 2022 og til nå har vi totalt bosatt 46 personer

Nå bosetter vi stort sett små familier eller enslige/par «eldre».  

Barna som blir bosatt får tilbud om barnehageplass eller undervisning på barneskole, ungdomsskole eller videregående skole. De voksne mellom 18 og 55 år får tilbud om introduksjonsprogram på Læringssenteret.  De voksne over 55 år får tilbud om norskundervisning på Læringssenteret.

 

Ukrainsk flagg - Klikk for stort bilde