Flyktninger

Det kan være flyktninger fra Ukraina som allerede oppholder seg i Nord-Aurdal kommune, uten å være registrert. 

Rettigheter i Norge forutsetter søknad om kollektiv beskyttelse og registrering.

Vi ønsker å yte et så godt tilbud som mulig til flyktninger i Nord-Aurdal. Det er derfor fint om dere kan hjelpe oss med å komme i kontakt med de som trenger det.

Ta gjerne kontakt via Servicetorget, e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no eller ring 61 35 90 00.

Under følger mer informasjon om registrering, rettigheter og mulighet for bosetting utenom akuttmottak.


 

Slik foregår søknad om beskyttelse og registrering 

For Innlandet foregår registrering ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde

Politiet lokalt kan bistå med transport til Råde og bekrefter at ikke-registrerte flyktninger skal ta direkte kontakt med politistasjonen på Fagernes (fysisk oppmøte eller via sentralbord) for slik bistand.

Kontakt Fagernes politistasjon

Kontaktperson: kristoffer.magnus.tessem@politiet.no

Du finner oppdatert informasjon om mottak og registrering av flyktninger på nettsidene til politiet eller nettsidene til UDI

 

Registrering for å få helsehjelp (informasjon på flere språk)

For å få tilgang til helsehjelp og hjelp fra det offentlige i Norge må du registrere deg som asylsøker.

Les mer om helsehjelp / helsenorge.no

 

Mulighet for å bo privat som alternativ til akuttmottak (AMOT-ordningen)

 Informasjon om bosetting i kommunen ved midlertidig alternativ mottaksplass