Ønsker du å hjelpe?

Nord-Aurdal kommune får henvendelser fra innbyggere som på ulike måter ønsker å hjelpe flyktninger fra krigen i Ukraina. Det kan være tilbud om bolig, klær og leker, ønske om å melde seg som frivillig hjelper eller lignende. 

Det er vi glad for!

Foreløpig vet vi ikke hva som venter av behov, men det kjennes godt om vi kan være litt forberedt. 

Ukrainas flagg - Klikk for stort bilde

Det er mange måter å hjelpe:

  • Bolig
  • Tolketjenester / Språkhjelp
  • Aktivitetsvenn/ Leksehjelp
  • Annen frivillig innsats 
  • Andre bidrag

 

Frivillige organisasjoners bidrag er et svært viktig tilskudd til de offentlige tjenestene.

Kommunens Frivilligsentral vil gjerne samarbeide med lokale organisasjoner, samle informasjon og søke å koordinere hjelp til flyktninger som kommer til Nord-Aurdal.

Kan du tenke deg å hjelpe med noe av overnevnte, eller har andre forslag eller spørsmål, kontakt:

Audun Myrvold
Nord-Aurdal frivilligsentral
Tlf: 99 59 87 02
audun.myrvold@nord-aurdal.kommune.no

Ved at hjelpere registrerer seg, kan vi fortløpende ta kontakt når behovene oppstår.

 

HAR DU BOLIG Å TILBY?

Vi vet foreløpig ikke hvor mange flyktninger som kan komme til å skulle bosettes i Nord-Aurdal. 

Kommunen ønsker likevel å skaffe seg en best mulig oversikt over tilgjengelige boliger i kommunen.

Hvis du ønsker å tilby bolig til flyktninger, vil vi gjerne at du tar kontakt.

  • Vi ber deg oppgi boligens plassering, størrelse, antall rom, tilgang til bad og kjøkken, pris og når den kan leies ut.
  • Vi ber også om navn, adresse, telefonnummer og e-post til deg, slik at vi kan kontakte deg.

Du kan lese mer om hjelp til ukrainske flyktninger her:

TAKK FOR AT DU VIL BIDRA!