Kunngjøring – Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Kommunestyret vedtok i sak 053/20, den 20.05.2020, forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og tilsynsavgift for Nord-Aurdal kommune. Ikrafttredelsesdatoen for forskriften er 02.07.2020.

Forskriften gjelder alle bygninger med skorstein/fyringsanlegg i Nord-Aurdal kommune.

Forskriften legges ut på www.lovdata.no som en lokal forskrift.

Forskrift
Tittel Publisert Type
20200520_Forskrift_feiing

04.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200520_Forskrift_feiing.pdf
20200520_Vedtak_forskrift_feiing

04.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200520_Vedtak_forskrift_feiing.pdf