Brann, redning og beredskap

Nord-Aurdal Brannvesen er lokalisert på "Lobrøtin" Bygdinvegen 49. Der er det fem mann som jobber heltid dagtid og tjue som jobber deltid turnus ordninger.

 

Ved brann:

  • Sørg for å varsle andre i huset
  • Varsle brannvesenet, tlf 110
  • Prøv å slokke brannen, men risiker ikke liv og helse
  • Orienter brannvesenet når de kommer, gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut


Nord-Aurdal Brannvesen

Brannvesenet er bygd opp av brannsjefen på topp og to avdelinger under: beredskap og forebyggende. Beredskapavdelingens primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd. Dette gjelder innen brann, trafikkulykker, akutt forurensing osv. Nord-Aurdal brannvesen tilbyr også noen spesial tjenester som kursing, tauredningsgruppe og depo kommune for akutt forurensing i Valdres.

 

 

Nord Aurdal brannvesen har deltidsansatte brannkonstabler som er fordelt på fire vaktlag, under ledelse av en utrykningsleder.

Innsatsledere
Navn TLF Epost
Håvard Halvorsen 990 37 500 @
Jøger Skattebo 996 90 620 @
Erik Frenning 481 11 460
Ivar Svensson 905 26 170 @
Einar Helland 416 11 040 @

Kommunestyret vedtok i sak 053/20, den 20.05.2020, forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt regulering av feie- og tilsynsavgift for Nord-Aurdal kommune. Ikrafttredelsesdatoen for forskriften er 02.07.2020.

Kontaktinfo

Vakttelefon
Telefon 61 35 90 94
Einar Helland
Brannsjef
E-post
Telefon 416 11 040
Raymond Vindenes
Konst. leder brannforebyggende
E-post
Telefon 948 26 191
Ivar Svensson
Beredskapsleder
E-post
Telefon 905 26 170
Kåre Brenden
Feier
E-post
Telefon 995 79 490
Erlend Bringsli
Feier
E-post
Telefon 995 79 490
Nils Eirik Sogn Espeseth
Feier
E-post
Mobil 918 24 925
Tim-Egil Dammerud
Feier
E-post
Telefon 918 24 925

Adresse

Besøksadresse
Bygdinvegen 49
2900 Fagernes