Brann, redning og beredskap

Nord-Aurdal Brannvesen er lokalisert på "Lobrøtin" Bygdinvegen 49. Der er det fem mann som jobber heltid dagtid og tjue som jobber deltid turnus ordninger.

 

 

Ved brann:

  • Sørg for å varsle andre i huset
  • Varsle brannvesenet, tlf 110
  • Prøv å slokke brannen, men risiker ikke liv og helse
  • Orienter brannvesenet når de kommer, gi beskjed hvis det er noen som ikke har kommet seg ut


Nord-Aurdal Brannvesen

Brannvesenet er bygd opp av brannsjefen på topp og to avdelinger under: beredskap og forebyggende. Beredskapavdelingens primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd. Dette gjelder innen brann, trafikkulykker, akutt forurensing osv. Nord-Aurdal brannvesen tilbyr også noen spesial tjenester som kursing, tauredningsgruppe og depo kommune for akutt forurensing i Valdres.

Nord Aurdal brannvesen har deltidsansatte brannkonstabler som er fordelt på fem vaktlag, under ledelse av en utrykningsleder.

Innsatsledere
Navn TLF Epost
Håvard Halvorsen 990 37 500 @
Jøger Skattebo 996 90 620 @
Ole Vidar Størdal 908 98 336
Ivar Svensson 905 26 170 @
Einar Helland 416 11 040 @

Artikkelliste

Kontaktinfo

Vakttelefon
Telefon 61 35 90 94
Einar Helland
Brannsjef
E-post
Telefon 41 61 10 40
Frode Helle
Leder brannforebyggende
E-post
Telefon 94 82 61 91
Ivar Svensson
Beredskapsleder
E-post
Telefon 90 52 61 70
Kåre Brenden
Feier
E-post
Telefon 99 57 94 90
Erlend Bringsli
Feier
E-post
Telefon 99 57 94 90
Nils Eirik Sogn Espeseth
Feier
E-post
Mobil 91 82 49 25
Tim-Egil Dammerud
Feier
E-post
Telefon 94 17 98 33

Adresse

Besøksadresse
Bygdinvegen 49
2900 Fagernes