Marsteinhøgda III – Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 23.06.2022, sak 053/22, detaljreguleringsplan for Marsteinhøgda III. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for nye boligtomter grensende til gjeldende boligfelt på Marsteinhøgda, Fagernes.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene kan også sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Marsteinhøgda eller planID 2021004).

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no, innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommunen innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

 

Marsteinhøgda III
Tittel Publisert Type
20220623_Vedtak_KS

Vedtak KS Marsteinhøgda III

12.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220623_Vedtak_KS.pdf
20220712_VedtatteBestemmelser

12.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220712_VedtatteBestemmelser.pdf
Planbeskrivelse_1.ettersyn

12.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_1.ettersyn.pdf
ROS-analyse Marsteinhøgda 3

12.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse Marsteinhøgda 3.pdf
20220701_VedtattPlankart_MarsteinhøgdaIII

13.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220712_Plankart_Vedtatt.pdf

PLANKART Marsteinhøgda III