Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – Gomostølen hyttegrend

Kommunestyret vedtok i møte den 15.06.2023, sak 064/23, detaljreguleringsplan for Gomostølen hyttegrend. Vedtatt reguleringsplan omfatter eksisterende hytter, og legger til rette for utbygging av nye.

Plandokumentene ligger under. Informasjon er også på finne på www.arealplaner.no

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap.VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no, eller pr. post til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

Gomostølen hyttegrend
Tittel Publisert Type
Gomostølen_Planbestemmelser Vedtatt

20.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gomostølen_Planbestemmelser Vedtatt.pdf
Gomostølen hyttegrend_ ROS_analyse.pdf

20.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gomostølen hyttegrend_ ROS_analyse.pdf.pdf
Gomostølen hyttegrend A2

20.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gomostølen hyttegrend A2.pdf
20220428_GomostølenHyttegrend_PU

20.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220428_GomostølenHyttegrend_PU.pdf
Planbeskrivelse_GomostølenHyttegrend_2off

20.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse_GomostølenHyttegrend_2off.pdf