Kunngjøring av vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 (jfr § 11-13), i møte den 07.04.2022, sak 028/22, planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Planprogrammet gir føringer for det videre arbeidet med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel. Utvalgssak og vedtatt planprogram finner du som egne lenker på denne siden.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

 

Planprogram
Tittel Publisert Type
20220407_Utvalgssak_VedtattPlanprogram_KS

24.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20220407_Utvalgssak_VedtattPlanprogram_KS.pdf
Vedtatt planprogram

24.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtatt planprogram.pdf