Felleskjøpet Breiset – vedtatt plan

Kommunestyret egengodkjente detaljreguleringsplanen for Felleskjøpet Breiset, planID 0542DR251, i sak 020/21, den 15.04.2021. Reguleringsplanen legger til rette for å utvide nåværende næringsarealer, samtidig som plangrunnlaget er oppdatert etter dagens forhold.

Vedtak og andre dokumenter til reguleringsplanen finner du som egne lenker på denne siden. Dokumentene kan også sees på www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Felleskjøpet Breiset eller planID 0542DR251).

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI, kan vedtaket påklages til Statsforvalteren i Innlandet innen 3 uker. Krav om innløsning eller erstatning for tap må være framsatt senest tre år etter kunngjøringsdato. Evt. klage skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, postboks 143, 2901 Fagernes, eller på e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

 

Felleskjøpet Breiset
Tittel Publisert Type
20210415_Vedtak_KS

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20210415_Vedtak_KS.pdf
Plankart_FelleskjøpetBreiset_vedtatt

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_FelleskjøpetBreiset_vedtatt.pdf
Vedtatte bestemmelser

21.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtatte bestemmelser.pdf