Eiendommen Valdres, Leira – Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok i møte den 27.04.2023, sak 045/23, detaljreguleringsplan for Eiendommen Valdres. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for forretning/kontor/tjenesteyting på Leira, langs Fløafjordvegen, vis-a-vis det som var Leira skole. Dagens bygg, som huser blant annet Elkjøp og Kiwi, inngår i planavgrensningen.  

Utvalgssak og øvrige plandokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene kan også sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: eiendommen valdres eller planID 0542DR271).

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

 

Eiendommen Valdres, Leira
Tittel Publisert Type
Vedtak_EiendommenValdres_KS

03.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtak_EiendommenValdres_KS.pdf
Bestemmelser_EiendommenValdres_vedtatt

03.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser_EiendommenValdres_vedtatt.pdf
Plankart_EiendommenValdres_vedtatt

03.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart_EiendommenValdres_vedtatt.pdf