Damtjernet hyttegrend – Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok i møte den 09.02.2023, sak 015/23, detaljreguleringsplan for Damtjernet hyttegrend. Vedtatt reguleringsplan tilrettelegger for nye hyttetomter med høy standard øst for Damtjern på Aurdalsåsen.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene kan også sees på kommunens kartside www.valdreskart.no under arealplaner (søk: Damtjernet hyttegrend eller planID 3451DR274).

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no, innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommunen innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

Damtjednet hyttegrend
Tittel Publisert Type
20230217_Bestemmelser

20.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20230217_Bestemmelser.pdf
20230215_Planbeskrivelse

20.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20230215_Planbeskrivelse.pdf
20230215_Plankart

20.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20230215_Plankart.pdf
20230209_Vedtak_KS

20.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20230209_Vedtak_KS.pdf