Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunenes overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Den definerer visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og en arealdel.

 

Kommunedelplaner finner du her.