Sonekart

Åpne relevant fil for å sjekke sonekart i ditt område. På hver fil står det oppgitt med fargekode hvilken sone eiendommen tilhører, med sonefaktor. Faktorene står også opplistet under filene.

Sonekart
Tittel Publisert Type
Sanderstølen_A2

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sanderstølen_A2.pdf
Skrautvål_A2

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skrautvål_A2..pdf
Gomobu_A2

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gomobu_A2.pdf
Aurdal_A2

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Aurdal_A2.pdf
Aurdalsåsen_A1

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Aurdalsåsen_A1.pdf
Fagernes-Leira_A1

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fagernes-Leira_A1.pdf
Ulnes_A2

11.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ulnes_A2.pdf

 

Boligeiendommer og våningshus

Boligeiendommer og våningshus
Sted Sonefaktor
Sone 1 Fagernes sentrum 1,2
Sone 2 Leira og Fagernes 1,0
Sone 3.1 Regulerte tomtefelt i Skrautvål 0,8
Sone 3.2 Aurdal 0,8
Sone 3.3 Regulerte tomtefelt i Ulnes 0,8
Sone 4 Resten av kommunen 0,6

 

Fritidseiendommer

Fritidseiendommer
Sted Sonefaktor
Sone 1 Aurdalsåsen, indre kjernen 1,2
Sone 2.1 Aurdalsåsen, ytre kjerne Nord 1,0
Sone 2.2 Aurdalsåsen, ytre kjerne Syd 1,0
Sone 2.3 Sanderstølen 1,0
Sone 2.4 Gomobu 1,0
Sone 3 Resten av kommunen 0,6

 

Næringseiendommer

Næringseiendommer
Sted Sonefaktor
Sone 1 Fagernes og Leira 1,0
Sone 2 Resten av kommunen 0,6

Kontaktinfo

Guro Øvergaard
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 35 90 00