Eiendomsskatt i Nord-Aurdal

Nord-Aurdal kommunestyre vedtok i 2019 å videreføre eiendomsskatt i hele kommunen med virkning fra 1.1.2020. Takstnemnda for eiendomsskatt vedtok 31.1.2020 ny takst for alle eiendommer i kommunen som skal ha utskrevet eiendomsskatt. Kommunestyret har i budsjettvedtaket 19.12.2019 i sak KS-125/19 vedtatt at skattesatsen for år 2020 settes til 4,5 promille for bolig- og fritidseiendommer og 7,0 promille for andre eiendommer.»

Kommunestyret vedtok i 2013 nye eiendomsskattevedtekter for kommunen. Endringene i vedtektene kom som en følge av endringer i lovverket. Eigedomsskattelova gir utfyllende informasjon.

Det er utarbeidet et spesielt informasjonsskriv om eiendomsskatt  og takst for Nord-Aurdal kommune.

For dem som ønsker enda mer kunnskap om temaet, finnes også rammer og retningslinjer for taksering.

Eiendomsskatt i NAK

Kontaktinfo

Bjørn Kjellman
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 35 90 00