Eiendomsskatt i Nord-Aurdal

Nord-Aurdal har innført eiendomsskatt i hele kommunen. Alminnelig skattesats er 4,5 promille, vedtatt av kommunestyret 19.12.2016. For næringseiendommer, verk og bruk er satsen 7 promille.

Kommunestyret vedtok i 2013 nye eiendomsskattevedtekter for kommunen. Endringene i vedtektene kom som en følge av endringer i lovverket. Eigedomsskattelova gir utfyllende informasjon.

Det er utarbeidet et spesielt informasjonsskriv om eiendomsskatt  og takst for Nord-Aurdal kommune.

For dem som ønsker enda mer kunnskap om temaet, finnes også rammer og retningslinjer for taksering.

Kontaktinfo

Bjørn Kjellman
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 35 90 00