Fritak helt eller delvis fra eiendomsskatt

For skatteåret 2021 gir kommunestyret fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav a etter vedlagte liste (PDF, 13 kB). Valdres Folkehøgskole gis delvis fritak for eiendomsskatt ved at det kun skrives ut skatt for lærerboligene. Andre bygg på eiendommen fritas for eiendomsskatt. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

  • a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

Eiendommer etter bokstav a omfatter i det vesentlige eiendommer eid av idrettslag, andre frivillige, ikke-kommersielle stiftelser, lag og foreninger herunder religiøse samfunn.

Søknadsfrist: 1. februar

 

Fritak
Tittel Publisert Type
Fritak for eiendomsskatt 2022

06.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KS_085_21.pdf
Skatteliste 2022 fritak 7a

06.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skatteliste_Fritak eskl § 7a_2021.12.07.pdf
Søknad om fritak fra eiendomsskatt for stiftelser eller institusjoner

10.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om fritak fra eiendomsskatt for stiftelser eller institusjoner.pdf

Kontaktinfo

Guro Øvergaard
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 35 90 00