Fritak helt eller delvis fra eiendomsskatt

For skatteåret 2021 gir kommunestyret fritak for eiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7 bokstav a etter vedlagte liste (PDF, 379 kB). Valdres Folkehøgskole gis delvis fritak for eiendomsskatt ved at det kun skrives ut skatt for lærerboligene. Andre bygg på eiendommen fritas for eiendomsskatt. Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

  • a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.

Eiendommer etter bokstav a omfatter i det vesentlige eiendommer eid av idrettslag, andre frivillige, ikke-kommersielle stiftelser, lag og foreninger herunder religiøse samfunn.

Søknadsfrist: 1. mars.

 

Fritak
Tittel Publisert Type
KS_Fritak_7a KS_003-21

17.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KS_Fritak_7a KS_003-21.pdf
KS_Skatteliste_2021_fritak_7a

17.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KS_Skatteliste_2021_fritak_7a.pdf

Kontaktinfo

Bjørn Kjellman
Saksbehandler
E-post
Telefon 61 35 90 00