Skattelister 2022

I medhold av eiendomsskatteloven §15 blir lister for utskrevet eiendomsskatt i Nord-Aurdal kommune lagt ut til offentlig ettersyn. Listene ligger ute i 3 uker fra 01. mars. Listene er også tilgjengelige på servicetorget i kommunehuset. Klagefrist er 6 uker, 12. april.