Skattelister 2019

I medhold av eiendomsskatteloven §15 blir lister for utskrevet eiendomsskatt i Nord-Aurdal kommune lagt ut til offentlig ettersyn. Listene ligger ute i 3 uker fra 28. februar. Listene er også tilgjengelige på servicetorget i kommunehuset. Klagefrist er 6 uker.

Skattelister 2019
Dokumenter
Skatteliste offentlig ettersyn (.PDF, 2 MB)
Skatteliste delvis fritak (.PDF, 219 kB)
Skattelister fritak (.PDF, 695 kB)

Skattelister

 

Se sidene om eiendomsskatt i Nord-Aurdal kommune for mer informasjon

Kontaktinfo

Eiendomsskattekontoret
Telefon 61 35 90 45