Skattelister 2024

I medhold av eiendomsskatteloven §15 blir lister for utskrevet eiendomsskatt i Nord-Aurdal kommune lagt ut til offentlig ettersyn. Listene ligger ute i 3 uker fra 01. mars hvert år. Listene er også tilgjengelige på servicetorget i kommunehuset. Klagefrist er 6 uker fra det tidspunktet eier mottar faktura på eiendomsskatt for 1.termin. Eventuell klage må fremmes skriftlig til eiendomsskattekontoret.

Skattelister 2024 (PDF, 2 MB)

Artikkelliste