Innovasjonsløft Valdres

Innovasjonsløft er et kompetanseprogram for innovasjon i praksis. Gjennom Innovasjonsløft jobber man metodisk med utvikling av eget prosjekt med bistand fra faglige og profesjonelle rådgivere i INNOCO. Samtidig skapes nettverk og utviklingskultur mellom deltakende virksomheter. Kurset gir konkret verktøy til innovasjons – og utviklingsarbeid i virksomhet og en ny giv til bedriftskultur.

Effekter:

 • Sikrer samspill og læring mellom deltakerne.
 • Kontinuerlig forankring.
 • Delingskultur som bidrar til å gjøre hverandre gode.
 • Deling av ambisiøse mål og arbeidsformer.

 

Innovasjonsløft gir deg:

 • Helhetlig metodisk program for utviklings- og innovasjonsprosjekter i privat og offentlig sektor. 
 • Systematisk tilnærming til utvikling i egen organisasjon der man tar utgangspunkt i eget utviklingsprosjekt

 

Dette er tredje runde med Innovasjonsløft i Valdres. Metodikken har sitt utspring fra NTNU, og programmet er utviklet av Innoco ved professor emeritus Sjur Dagestad og Klaus Røiri som har levert dette til godt over 100 virksomheter i Viken og Innlandet. Oxford Research har evaluert Innovasjonsløft på Ringerike og i Hallingdal med gode funn:

 • 21 programmer med over 250 deltakere
 • Mer enn 100 nye arbeidsplasser
 • 89% av deltakerne styrket utviklingsevnen
 • 63% bedret konkurranseevnen har fått styrket utviklingsevnen i bedriften
 • 79% melder om utvidelse av nettverk
 • Virksomhetene tilegnet seg ny metodikk i og arbeidsform
 • Økt samarbeid mellom virksomheter og mellom offentlig og privat sektor
   

Praktisk informasjon:

 • 5 dagsamlinger 09:00 – 16:00 – alt foregår i Valdres
  Samling 1: 14. august 
  Samling 2: 14. september
  Samling 3: 19. oktober
  Samling 4: 16. november
  Samling 5: 12. desember

Pris: Kr. 15 000,- per deltakende virksomhet/prosjekt.

Påmeldingsfrist: 1. juni

Påmelding (skjema)

Kontaktinfo

Siri Ødegaard
E-post
Mobil 99 51 83 42