Søk bolig

Hvis du har kommet i en vanskelig situasjon, og trenger bistand med et sted å bo, kan tildelingskontoret hjelpe deg. Det finnes ulike typer ordninger som kan være aktuelle. Her kan du lese mer om ordningene som tildelingskontoret har ansvar for, og du finner informasjon om hvilke kriterier man må oppfylle for å kunne søke. 

Startlån

Startlån skal bidra til at vanskeligstilte husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Her er informasjon om startlån og hvordan man søker om det.

Søknad og mer informasjon Retningslinjer for startlån i Valdres-kommunene (PDF, 357 kB)

Bostøtte

Bostøtte er en støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Alle over 18 år kan søke, bortsett fra studenter og personer i førstegangstjeneste. Om du er student med barn, om du tar studier som er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak, eller om du er under 18 år og har egne barn, kan du også søke om bostøtte.
 

 

Tilskudd for tilpasning av bolig

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din.

 

 

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskudd til etablering er en ordning som skal bidra til å skaffe deg en egnet bolig. Ordningen kan også brukes for å sikre at du kan bli boende i boligen.

 

 

Fysisk tilrettelagt bolig

En fysisk tilrettelagt bolig er en bolig for personer som har nedsatt funksjonsevne. En slik bolig skal utsette behovet for institusjonsplass, og skal bidra til å redusere behovet for hjemmebaserte tjenester.

 

 

Ordinær bolig

Hvis du ikke kan skaffe deg ny bolig på grunn av helsemessige eller sosiale problemer eller økonomi, kan du søke om å leie en ordinær bolig. Dette er en midlertidig løsning for den som er i en vanskelig situasjon. Leietiden er derfor opptil tre år. Det kan stilles krav til oppfølging i boligen.

 

 

Bosatt i kommunal bolig

 

 

Midlertidig botilbud (nødssituasjon)

Hvis du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet, kan du få et midlertidig botilbud. Nødssituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd, eller hvis du har blitt kastet ut fra stedet du bodde.

Les mer om midlertidig botilbud her (NAV.no)