Tilpasning av bolig

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger

Les mer om ordningen på husbankens nettside.

På den nettsiden kan du også lese om andre tilskuddsordninger for etablering eller utretning og prosjektering.

Søknadsskjema

For å søke om noe av dette, må du levere et elektronisk skjema. Det finner du på husbankens nettside.

Kontaktinformasjon

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 
Kontakt servicetorget på tlf. 61 35 90 00, eller kontakt tildelingskontoret.