Ergoterapi

Ergoterapeut har fokus på det enkelte menneskets mulighet til å kunne opprettholde funksjon og til å kunne oppnå mestring av hverdagslivets aktiviteter. De yter tjenester til innbyggere i alle aldre, uavhengig om de er hjemmeboende eller bor i institusjon, men prioriteres først og fremst til hjemmeboende voksne innbyggere.

Rehabilitering, opptrening og tilrettelegging for å gjenvinne funksjon og mulighet til deltakelse og inkludering står sentralt.

Ergoterapeut er syns-/og hørselskontakt, og bistår med veiledning i mestring av hverdagens gjøremål og søknad om nødvendige hjelpemidler.

Ergoterapi -kontaktinformasjon
Ergoterapeut TLF Faggruppe
Mona Kirkeengen Skrindsrud 99 22 86 00 Ergoterapeut / Synskontakt
Marthe Johansson 46 88 44 24 Ergoterapeut / Hørselskontakt
Petter Sandum 41 52 89 96 Vaktmester -hjelpemiddeltekniker
 

Adresse

Valdres lokalmedisinske senter
Garlivegen 14
2900 Fagernes