Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

Tjenesten bruker nasjonal portal for bekymringsmeldinger. Er du bekymret for et barn eller en familie i en av våre kommuner kan du nå enkelt melde din bekymring digitalt. Tjenesten er sikker. Man logger inn med bank-ID og bekymringmeldingen blir sendt direkte inn i barnevernstjenestens fagsystem. Sømløst, raskt og effektivt - til barnets beste.

Som privatperson

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Som privatperson kan du nå melde din bekymring digitalt.

Som offentlig ansatt

Offentlig ansatte og andre med profesjonsbestemt taushetsplikt har ikke anledning til å være anonyme omkring bekymringsfulle forhold for barn som de har kjennskap til igjennom sitt arbeid.

Alle offentlig ansatte og andre med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn. Som offentlig ansatt eller yrkesutøver med profesjonsbestemt taushetsplik kan du melde din bekymring digitalt her.

Som anonym

Dersom du som privatperson ønsker å være anonym må du fortsatt sende bekymringsmeldingen per post til:

Interkommunal barneverntjeneste i Valdres
Postboks 143
2901 FAGERNES

Last ned skjema her (PDF, 406 kB)

eller ta kontakt på telefon 61 35 65 60.

Kontaktinfo

Interkommunal barneverntjeneste
Sentralbord
E-post
Telefon 61 35 65 60

Fra 16:00 - 08:00, og ved helger/høytidsdager, kontaktes barnevernvakta.