Barnevernvakt, kveld og helg

Ny barnevernvakt i samarbeid med Hallingdal fra 01.01.2023 - telefonnummer: 45738963

Informasjon oppdateres.

Barnevernvakta er en akuttberedskap for barn, unge og deres familie. «Kriser har ikke kontortid.» Barnevernvakta sin hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn, unge og deres familier når det oppstår akutte kriser på kvelden, om natten, i helger og på helligdager.

 

Barnevernvakta består av trygge voksne, med utdannelse og lang erfaring fra arbeid med barn og unge.

Barnevernvakten

Hvem kan kontakte barnevernvakta?

 • Alle som ønsker kan kontakte barnevernvakta.
 • Er du barn eller ungdom, og ønsker hjelp eller noen å snakke med, fordi du har det vanskelig, kan du ta kontakt.
 • Du kan ringe for en venn som har det vanskelig.
 • Foreldre eller andre voksne som opplever at en familie er i en krise, eller har en bekymring for et barn, en ungdom eller en familie kan ta kontakt.
 • Barnevernvakta kan kontaktes av politi, legevakt og andre instanser.

Når er det riktig å kontakte barnevernvakta?

Det er vanskelig å definere hva som er en akutt krise da dette er individuelt. Opplever du som barn eller ungdom at du trenger hjelp, eller kjenner du barn og unge som trenger hjelp, kan barnevernvakta kontaktes. Vi finner sammen ut av hva vi kan hjelpe til med, eller bistår med å kontakte andre instanser som kan hjelpe.

Eksempler på grunner til å ta kontakt:

 • Barn og ungdom som er utsatt for seksuelle krenkelser.
 • Barn og ungdom som er utsatt for vold i form av å være direkte utsatt for vold eller være vitne til vold mellom foreldre eller andre.
 • Barn og ungdom som er ruset.
 • Foreldre som ikke er i stand til å ivareta omsorgen for barna grunnet rus eller annet.
 • Store konflikter mellom foreldre, eller foreldre og barn.
 • Utfordringer med psykisk helse hos barn, ungdom og foreldre.

Dette er bare eksempler, og utelukker ikke andre grunner.

Hva kan vi hjelpe med?

En henvendelse kan resultere i råd og veiledning på telefonen, samtaler på kontoret, eller at vi kommer hjem til familien for å hjelpe i en krise eller sjekke om det er behov for hjelp dersom bekymringen kommer fra andre. Vi kan også møte barn og unge ute om de ønsker det. Ved behov følger vi opp familien gjennom helgen/juledagene/påsken eller andre helligdagsperioder frem til barneverntjenesten har kontortid.

Kontaktinformasjon barnevernvakta

Barnevernvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barnevernstjenestens ordinære kontortid. 


Barnevernvakta kan kontaktes på telefon: 45738963

Hverdager 16:00 til 08.00, Helger og helligdager: døgnåpent 

Kontaktinfo

Barnevernvakta
Telefon 45 73 89 63

Hverdager 16:00 - 08:00
Helg/helligdag: Døgnåpen