Reguleringsplan for Stasjonsbyen - 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret vedtok i møte den 11.01.2024, sak 004/24, å legge forslag til reguleringsplan for Stasjonsbyen ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn.
Hensikten med planen er bl.a. å tilrettelegge for konsentrert utbygging i form av leiligheter, forretning og næring med tilhørende infrastruktur i Fagernes sentrum.

For å synliggjøre endringer i planforslaget foreligger det et ekstra sett med bestemmelser der endringene etter 2. gangs behandling er markert med grønt. 

Sammen med planforslaget legges også utbyggingsavtale ut til ettersyn. Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen.

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees nedenfor og på kommunens planregister www.arealplaner.no
Eventuelle merknader til planforslaget skal sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Postboks 143, 2901 Fagernes, eller som e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no.

Frist for uttalelse er 25.04.2024.

 

Stasjonsbyen
Tittel Publisert Type
Stasjonsbyen_forslag til utbyggingsavtale

14.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_forslag til utbyggingsavtale.pdf
Stasjonsbyen_vedtak_KS_11012024

14.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_vedtak_KS_11012024.pdf
Planbestemmelser Stasjonsbyen_2_off

14.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser Stasjonsbyen_2_off.pdf
Planbestemmelser Stasjonsbyen_2_off farget

14.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser Stasjonsbyen_2_off farget.pdf
2024 02 28_PLANKART_REV 3_Stasjonsbyen Fagernes-A2-L

14.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2024 02 28_PLANKART_REV 3_Stasjonsbyen Fagernes-A2-L.pdf
2024 03 01_ROS analyse_Stasjonsbyen Fagernes_REV

14.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2024 03 01_ROS analyse_Stasjonsbyen Fagernes_REV.pdf
2024 03 06_Planbeskrivelse-Stasjonsbyen Fagernes

14.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2024 03 06_Planbeskrivelse-Stasjonsbyen Fagernes.pdf