Vi har fått nye nettsider

I samarbeid med ACOS har vi redesignet våre nettsider slik at det blir enklere for deg å finne frem.

Kommunene i Valdres vil fra 15.06.2018 sende brevene våre digitalt. Vi oppfordrer alle våre innbyggere og andre som er i kontakt med kommunen om å opprette sikker digital postkasse. Ved å opprette digital postkasse:

  • får du post digitalt på en sikker og raskere måte
  • får du post fra det offentlige på ett sted
  • sparer du miljøet og reduserer offentlige utgifter
Beitesesong

Det er i disse dager duket for ny beitesesong, og det slippes mye dyr på utmarksbeite rundt om i kommunen. I den sammenheng ønsker vi å informere om hva du gjør dersom du finner skadet dyr, ser dårlige gjerder, samt opprettholdelse av båndtvang.

De tre ledige stillingene i rådmannens ledergruppe er nå besatt. Det har vært grundige og gode prosesser med solid bistand fra Headvisor og Per Inge Hjertaker.

Kulturprisen tildeles en person eller en organisasjon i Nord-Aurdal kommune som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 har kommunestyret i Nord-Aurdal kommune vedtatt kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2029, samt kommunedelplan for kultur, idrett og fritid. Planene ble vedtatt 22. mars 2018, i sak 009/18.

I medhold av eiendomsskatteloven §15 blir lister for utskrevet eiendomsskatt i Nord-Aurdal kommune lagt ut til offentlig ettersyn. Listene ligger ute i 3 uker fra 28. februar. Listene er også tilgjengelige på servicetorget i kommunehuset. Klagefrist er 6 uker.

Fra 2018 vil du motta faktura for kommunale eiendomsavgifter fire ganger i året, mot tidligere to.

Gatekunst i ungdomsklubben

7. klassingene i Nord-Aurdal fikk være med å dekorere den ene veggen i de nye lokalene til ungdomsklubben, som snart åpner i det gamle misjonshuset.

Økonomiplan 2018-2021 - Nord-Aurdal kommune, vedtatt

Kommunestyret vedtok den 21. desember Økonomiplan 2018 – 2021. Kommunestyret har vedtatt en økt satsing på forebygging.