Stasjonsbyen - Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok i møte den 16.05.2024, sak 051/24, reguleringsplan for Stasjonsbyen. Hensikten med planen er bl.a. å tilrettelegge for konsentrert utbygging i form av leiligheter, forretning og næring med tilhørende infrastruktur i Fagernes sentrum.

 

Utvalgssak og øvrige plandokumenter kan sees i lenkene under på denne siden, og på kommunens planregisterside www.arealplaner.no.

Vedtaket kan etter plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI påklages. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes, eller pr. e-post til nak@nord-aurdal.kommune.no innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Nord-Aurdal kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven kap. 15.

Stasjonsbyen
Tittel Publisert Type
Stasjonsbyen_utbyggingavtale

31.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_utbyggingavtale.pdf
Stasjonsbyen_utbyggingsavtale_vedtak_KS_16052024

31.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_utbyggingsavtale_vedtak_KS_16052024.pdf
Stasjonsbyen_vedtak_KS_16052024

31.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_vedtak_KS_16052024.pdf
Stasjonsbyen_bestemmelser

31.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_bestemmelser.pdf
Stasjonsbyen_brev varsel om oppstart

31.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_brev varsel om oppstart.pdf
Stasjonsbyen_plankart

31.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_plankart.pdf
Stasjonsbyen_Oppstartmøte_24022022

31.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_Oppstartmøte_24022022.pdf
Stasjonsbyen_ROS

31.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_ROS.pdf
Stasjonsbyen_Planbeskrivelse

31.05.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Stasjonsbyen_Planbeskrivelse.pdf