Kokepåbud opphevast i Aurdal

Det forlegg no to analyser utan påviste bakterier, og kokepåbudet på drikkevatnet i søndre del av Aurdal blir med dette oppheva.