Innspillsmøte til Reiselivsstrategi Innlandet

Innlandet fylkeskommune tar initiativ til reiselivsstrategi for Innlandet. Bli med å påvirke innholdet for en viktig næring i lokalsamfunnet. 

Velkommen til arbeidsmøte på Scandic Valdres Fagernes hotell 4. juni kl. 10:00.

Møtet avsluttes med varm lunch kl.13.30. Påmelding innen 03. juni her.

Der turisten trivs, trivs lokalbefolkningen

  • De besøkende er viktige for lokaløkonomien, arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn
  • Tourism er verdens raskeste voksende næring
  • Innlandet har mange attraktive destinasjoner. Mulighetene er store for å utvikle en bærekraftig og lønnsom næring
  • Fritidsboliger er viktig for Innlandet

 

Hvordan kan fylke, kommuner og reiselivsnæring bidra til økt verdiskaping, konkurransekraft og et styrket lokalsamfunn? En felles strategi for Innlandet!