Tilfluktsrom

Kort fortalt

Offentlige tilfluktsrom er bygget for å kunne gi vern for befolkningen, slik at de som befinner seg i nærområdet kan søke tilflukt i en beredskapssituasjon.

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg.

Les mer om egenberedskap her

Tilfluktsrom i Nord-Aurdal kommune

Det er flere tilfluktsrom i Nord-Aurdal kommune, både offentlige og private.

Ved en hendelse som krever at vi tar disse i bruk, vil det gå ut tydelig informasjon til innbyggere på alle lokale kommunikasjonskanaler (nettside, lokalavis, SMS, facebook). 

Det er kommunen som eier og vedlikeholder de offentlige tilfluktsrommene. De private tilfluktsrommene må eieren vedlikeholde selv. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både de offentlige og private tilfluktsrommene.

Les mer om tilfluktsrom på sivilforsvarets nettsider