HR, service og kommunikasjon

HR, service og kommunikasjon yter tjeneste til både medarbeidere og innbyggere i kommunen.

HR-avdelingen

HR-avdelingen er en service- og kompetansetjeneste for medarbeidere og ledere i Nord-Aurdal kommune. Avdelingen yter lederstøtte, rådgivning og bistand innen personal og lønn. Vårt strategiske fokus er å utvikle mennesker og systemer, kompetanse og kultur.

HR-avdelingen er sentral i rekrutteringsprosesser og organisasjonsutvikling. Nord-Aurdal skal tiltrekke og beholde de riktige medarbeiderne, for å være en attraktiv tjenesteyter og arbeidsgiver. 

Ansvarsområdene til HR-avdelingen:

  • HR-strategi og arbeidsgiverpolitikk
  • Organisasjonsutvikling og endringsprosesser
  • Personalforvaltning og rådgivning
  • Rekruttering
  • Leder- og medarbeiderutvikling
  • Nærværs- og sykefraværsarbeid
  • HMS og kvalitetsarbeid
  • Lønn, pensjon og tariff
  • Drøftinger og forhandlinger med arbeidstakernes organisasjoner

Ansatte/kontaktinformasjon for HR-avdelingen

 

Service og kommunikasjon

Servicetorget er kommunens primære kontaktpunkt mot innbyggerne våre, bistår med utleie og enkel saksbehandling, og tar imot henvendelser til kommunen via telefon, e-post eller ved personlig oppmøte.

Arkivavdelingen har systemansvar for kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem, driver informasjonsforvaltning og dokumentbehandling og drifter kommunens posttjenester.