Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektør Martin Sæbu er øverste leder for administrasjonen og har ansvaret for samordning og effektivisering.

Han skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen har møte- og talerett i alle kommunale, folkevalgte organer.

Kommunedirektørens ledergruppe
Tittel Navn Epost Telefon
Kommunedirektør Martin Sæbu @ 952 08 137
Kommunalsjef helse og omsorg Vebjørn Johansen @ 993 29 005
Kommunalsjef oppvekst og kultur Anna-Merete Brusletten @ 901 20 227
Kommunalsjef teknisk, økonomi og næring Åge Sandsengen @ 909 44 797
Leder for HR, service og kommunikasjon Guro Jemterud Solberg @ 413 02 770

Kontaktinfo

Martin Sæbu
Kommunedirektør
E-post
Telefon 952 08 137