Vestringsbygda barnehage

"Gjennom gode relasjoner og godt samspill får vi trygge barn"

Vestringsbygda barnehage har 90 plasser fordelt på fire avdelinger.

  • Bjørnebo (5-åringer)
  • Harestogo (3 og 4 år)
  • Revehiet (2-åringer)
  • Nøtteliten (1-åringer)

Vi jobber aktivt for at barna skal få en god og trygg barndom, med fokus på lek og medvirkning.

Vi har et flott uteområde med:

  • uteliv med boltrings-plass helt ned til fjorden
  • flere leirplasser med lavvo, gapahuk, grillhytte og utedo i gangavstand fra barnehagen, både for de minste og de største barna
  • egen fotballbane som kan benyttes til fotball/håndball og sykling om sommeren.
  • oppkjørte skispor rett utenfor barnehagen

Kontaktinfo

Vestringsbygda Barnehage
Telefon 90 12 59 20
Benedicte Vebjørnsen
Barnehagestyrer
E-post
Mobil 46 81 43 73

 

Adresse

Vestringslinna 630, 2910 Aurdal

Kartpunkt