Ulnes barnehage

"Hos oss blir små hendelser til store opplevelser"

Ulnes barnehage har 54 plasser fordelt på tre avdelinger:

  • Kosekroken (1-2 år)
  • Raketten (2-3 år)
  • Såpebobla (4-5 år)

Vi ligger naturskjønt til og er samlokalisert med Ulnes Montessoriskule. Barnehagen har muligheter for fine turmål tilpasset barnas behov og mestring. Vi har også mulighet til å disponere skolens uteområde, og har tilgang på gymsal. For oss er det viktig at alle barn skal føle seg betydningsfulle. Dette stimulerer både til en god selvfølelse, samt respekt og toleranse for medmennesket.

Kontaktinfo

Ulnes barnehage
Telefon 90 15 94 50
Nina Tobru-Bromseth
Barnehagestyrer
E-post
Telefon 99 40 13 49

Adresse

Panoramavegen 89
2918 Ulnes

Kartpunkt