Vann og avløp

Betalingssatser vann og kloakk
Avgift 2022 Sats (U/mva)
Tilknytningsavgift vann og avløp
Vann pr. kvm. 256,00 kr.
Kloakk pr. kvm. 262,00 kr.
Minsteavgift 70 kvm
Årsavgift vann og avløp
Forbruksavhengig vann 55,00 kr. pr. m3
Forbruksavhengig kloakk 22,00 kr. pr. m3
Fast del, vann 695,00 kr. pr. år
Fast del, kloakk 236,00 kr. pr. år
Gebyr ved manglende innlevering av vann/kloakk-målerkort 388,00 kr.
OBS! Unntatt Vasetområdet Se Vestre Slidre kommune

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00