Vann og avløp

Betalingssatser vann og kloakk
Avgift 2021 Sats (U/mva)
Tilknytningsavgift vann og avløp
Vann pr. kvm. 256,00 kr.
Kloakk pr. kvm. 262,00 kr.
Minsteavgift 70 kvm
Årsavgift vann og avløp
Forbruksavhengig vann 55,00 kr. pr. m3
Forbruksavhengig kloakk 23,00 kr. pr. m3
Fast del, vann 695,00 kr. pr. år
Fast del, kloakk 248,00 kr. pr. år
Gebyr ved manglende innlevering av vann/kloakk-målerkort 378,00 kr.
OBS! Unntatt Vasetområdet Se Vestre Slidre kommune

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00