Vann og avløp

Betalingssatser vann og kloakk
Betalingssatser vann og kloakk
Avgift Sats
Tilknytningsavgift vann og avløp
Vann pr. kvm. 265,00 kr.
Kloakk pr. kvm. 312,50 kr.
Minsteavgift 70 kvm
Årsavgift vann og avløp
Forbruksavhengig vann 48,08 kr. pr. m3
Forbruksavhengig kloakk 45,34 kr. pr. m3
Fast del, vann 607,50 kr. pr. år
Fast del, kloakk 492,50 kr. pr. år
Gebyr ved manglende innlevering av vann/kloakk-målerkort 445,48 kr.
OBS! Unntatt Vasetområdet Se Vestre Slidre kommune

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00