Vann og avløp

Nord-Aurdal kommune tilbyr elektronisk levering av vannmåleravlesning og oppfordrer flest mulig til å ta i bruk dette. Leveringen skjer via kommunens elektroniske søknadssenter der du også finner andre digitale skjemaer fra kommunen (link over).

Denne er dessverre ute av drift for tiden. Vennligst send kortet i posten, eller til vår mail nak@nord-aurdal.kommune.no.

Avgift Sats
Tilknytningsavgift vann og avløp
Vann pr. kvm. 241 kr.
Kloakk pr. kvm. 304 kr.
Minsteavgift 70 kvm
Årsavgift vann og avløp
Forbruksavhengig vann 43,71 kr. pr. m3
Forbruksavhengig kloakk 50,38 kr. pr. m3
Fast del, vann 553 kr. pr. år
Fast del, kloakk 548 kr. pr. år
Gebyr ved manglende innlevering av vann/kloakk-målerkort 433 kr.
*OBS! Unntatt Vasetområdet Se Vestre Slidre kommune

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00