Vann og avløp

Betalingssatser vann og kloakk
Avgift Sats
Tilknytningsavgift vann og avløp
Vann pr. kvm. 292,00 kr.
Kloakk pr. kvm. 322,00 kr.
Minsteavgift 70 kvm
Årsavgift vann og avløp
Forbruksavhengig vann 53,00 kr. pr. m3
Forbruksavhengig kloakk 41,00 kr. pr. m3
Fast del, vann 668,00 kr. pr. år
Fast del, kloakk 443,00 kr. pr. år
Gebyr ved manglende innlevering av vann/kloakk-målerkort 459,00 kr.
OBS! Unntatt Vasetområdet Se Vestre Slidre kommune

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 61 35 90 00