Vannmåleravlesning via SMS

Fristen for vannmåleravlesning er utgått, kontakt oss dersom du har glemt å lese av eller har spørsmål. 

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no, eller som du oppgir på svarslippen.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på 61 35 91 96.

Kontaktinfo

Solveig Nikolaisen
E-post
Telefon 61 35 91 96