Vannmåleravlesning via SMS

I disse dager har du med kommunalt vann eller avløp mottatt varsel om vannmåleravlesning på SMS. Avlesningsfristen vil fremkomme i meldingen. Ta kontakt hvis du ikke har mulighet til å lese av måleren, slik at vi sammen kan beregne forbruket. Ved mangel på avlesning, og du ikke har tatt kontakt, vil det bli ilagt gebyr. 

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no, eller som du oppgir på svarslippen.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på 61359000.

Kontaktinfo

Solveig Nikolaisen
E-post
Telefon 90 70 79 32