Vannmåleravlesning via SMS

Om kort tid vil du som har kommunalt vann eller avløp motta varsel om vannmåleravlesning på SMS. Avlesningsfristen vil fremkomme i varselet. Om du ikke svarer på SMS vil vi sende et vannmålerkort i posten. Da vil siste frist for avlesing bli 31.desember.

Vannmåleravlesning

 

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no, eller som du oppgir på svarslippen.

Ved spørsmål, ta kontakt med oss på 61 35 91 96.

Kontaktinfo

Solveig Nikolaisen
E-post
Telefon 61 35 91 96