Se vedtatte planer under arbeid og vedtatte planer på nett

Vedtatte reguleringsplaner/kommuneplan, eller planer under arbeid, finner du i kartløsningen til kommunen. Bruk bruksanvisningen om du ikke er kjent med løsningen fra før.