Offentlig ettersyn

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 16.06.2022, sak 037/22, å legge forslag til reguleringsplan Langestøllie ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget i Nord-Aurdal vedtok i møte den 16.06.2022, sak 036/22, å legge forslag til reguleringsplan Damtjernet hyttegrend ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.