Offentlig ettersyn

Mynter balanserer på en planke som ligger på en sylinder

Formannskapets innstilling til Økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023 blir lagt ut til alminnelig ettersyn i 14. dager fra 1. desember i henhold til kommuneloven § 14-3.