Løypetilskudd

Løypelagene i Nord-Aurdal gjør en viktig jobb med å holde en høy standard på skiløypenettet i kommunen. 

Velpreparerte skiløyper er et viktig bidrag for å påvirke folkehelsa til kommunens befolkning, ved at de stimulerer til økt fysisk aktivitet, og gir gode og gratis naturopplevelser for folk i alle aldre. For reiselivsnæringa er skiløyper med høy standard et særdeles viktig tilbud og et trekkplaster for turister. Et godt samarbeid mellom løypelagene er også en avgjørende faktor, siden sammenkobling av ulike løypenett øker tilgangen til løypene, muligheten for variasjon, og skaper et bredere tilbud til skiløpere på alle aktivitetsnivå.
 
Løypelag som oppfyller vedtatte kriterier for tilskuddsordningen inviteres hvert år til å søke kommunen om årlig støtte. Tilskuddsordningen er årlig på 200 000,- og søknadsfristen er 25.august.

Kontaktinfo

Kristi Westerbø
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 95 88 99 56