Skiløyper i Nord-Aurdal

Nord-Aurdal kommune er en naturskjønn kommune med et godt tilrettelagt løypenett. Kommunen har seks aktive løypelag som til sammen kjører ca 650 km med løyper. 

 
Velpreparerte skiløyper er et viktig bidrag for å påvirke folkehelsa til kommunens befolkning, ved at de stimulerer til økt fysisk aktivitet, og gir gode naturopplevelser for folk i alle aldre. For reiselivsnæringa er skiløyper med høy standard et særdeles viktig tilbud og et trekkplaster for turister. Kommunen utbetaler årlig løypetilskudd til kommunens løypelag. Arbeidet i løypelaget er basert på frivillighet, men kostnader til løypemaskin og drift av disse gjør utgiftene store.  At folk som bruker løypenettet støtter løypelagene er et viktig premiss for at løypelagene skal kunne fortsette å tilby velpreparerte løyper til innbyggere og tilreisende i kommunen.
Nettstedet «skisporet.no» er en nasjonal og veletablert informasjonsside som de fleste seriøse løypelag registrerer seg på. Nettsiden gir gode beskrivelser av løypenett i hele landet, og gir oppdatert informasjon om de ulike skiløypene. Løypemaskinene registrert på siden har GPS-sporing, og man kan derfor til en hver tid følge med på hvor maskinene er, og få nyttige opplysninger om hvilke løyper som er nypreparerte osv.  Informasjon som dette er et godt servisetilbud for alle skiløpere, og et viktig bidrag til å få terskelen ned for at flere blir aktive på ski.