Fysioterapi

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

Fysioterapeuter legger til rette for – og yter tjenester til innbyggere i alle aldre, uavhengig om de er hjemmeboende eller bor i institusjon. De bidrar til at enkeltmennesker og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.

Fysioterapeuter har ansvar for vurdering av behov og søknad om bevegelseshjelpmidler.

 
Fysioterapi - Kontaktinformasjon
Fysioterapi - Kontaktinformasjon
Fysioterapeut for TLF
Barn og unge 992 28 600
Voksne og eldre 948 62 822 / 951 79 735
Intermediæravdeling 941 52 516

 

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Fysioterapi - selvstendig næringsdrivende
Fysioterapi - selvstendig næringsdrivende
Bedrift Adresse TLF Epost
Valdres Fysioterapi AS Jernbanevegen 6, 2900 Fagernes 61 36 18 50 @

Adresse

Valdres lokalmedisinske senter
Garlivegen 14
2900 Fagernes