Fysioterapi

Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

Fysioterapeuter legger til rette for – og yter tjenester til innbyggere i alle aldre, uavhengig om de er hjemmeboende eller bor i institusjon. De bidrar til at enkeltmennesker og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.

Fysioterapeuter har ansvar for vurdering av behov og søknad om bevegelseshjelpmidler.

Fagplan for fysio-og ergoterapitjenesten (PDF, 737 kB)

 

Fysioterapi - Kontaktinformasjon
Fysioterapeut TLF Faggruppe
Eivind Botten 95 17 97 35 Fysioterapeut (Avd. leder)
Kristin Klevgård) 94 86 28 22 Fysioterapeut (Inst. Fagernes)
Anna Eide 94 15 25 16 Fysioterapeut (IMA, barn og unge)
Torunn Skammestein Aarebru 94 83 94 90 Fysioterapeut (Friskliv)
Arkadiusz Bes 47 51 67 62 Fysioterapeut (Inst. Aurdal)

 

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Fysioterapi - selvstendig næringsdrivende
Bedrift Adresse TLF Epost
Valdres Fysioterapi AS Jernbanevegen 6, 2900 Fagernes 61 36 18 50 @

Adresse

Valdres lokalmedisinske senter
Garlivegen 14
2900 Fagernes