Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt fortau fv. 2482 Garlivegen

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-8 kunngjøres det at Innlandet fylkeskommune, i samarbeid med Nord-Aurdal kommune, starter arbeid med en detaljreguleringsplan for nytt fortau langs fv.2482 Garlivegen fra Våningsvegen til Beinstigen. Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å videreføre fortau fra Tingnes kirke og opp mot Beinstigen. Det vises til varslingsbrev fra fylkeskommunen for mer informasjon. 

 

Byggestart er planlagt i 2025/26.

Frist for uttalelse til oppstartsvarselet er 26. april 2024. 
Uttalelse sendes til post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Oversendelsen merkes med saksnummer 2022/5902.

Det arrangeres åpent møte i festsalen på rådhuset på Fagernes tirsdag den 2. april kl 18.00. Representanter fra Innlandet fylkeskommune vil da orientere om prosjektet og svare på spørsmål. Les mer på innlandetfylke.no/garlivegen.

 

Fv 2482 Garlivegen
Tittel Publisert Type
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for fv. 2482

12.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for fv. 2482.pdf
Plangrense til varsling.pdf

12.03.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plangrense til varsling.pdf.pdf