Covid-19 | Informasjon om koronaviruset

Nord-Aurdal kommune tar det pågående utbruddet av koronavirus på alvor, og følger nøye med på utviklingen. Kommuneoverlegen sitter i kommunens kriseledelse, slik at det til enhver tid er tett dialog mellom kommunen og kommuneoverlegen. Fylkesmannen i Innlandet (FMI) har tett oppfølging av kommunene, og det er jevnlig kontakt mellom kriseledelsen og FMI.

Fylkesmannen i Innlandet oppdaterer kjørereglene kontinuerlig.

 

For corona information in other languages, press "Language" at the top, and choose your language. Please note this is an automatic translation of the site. You can also see information at fhi.no.

 

Åpning av barnehager og skoler

Barnehagene og skolene er stengt 14.-17.april med samme unntak som før.

Fra 20. april åpner barnehagene.

Fra 27. april åpner skolen for 1. – 4. trinn og SFO.

For de andre elevene på 5.-10.trinn gir skolene opplæringstilbud hjemme og legger til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre, slik det er gjort fra 12.mars og fram til nå.
Skolene gir også, som tidligere, et tilbud på skolen til utsatte barn og unge og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner. 

 

Bekymring for barn og unge

I forbindelse med stenging av skoler og barnehager opplever mange en økt bekymring for barn og unge. Dersom du har bekymring for et barns omsorgssituasjon kontakt:

  • Interkommunal barneverntjeneste i Valdres (hverdager kl 08.00 – 15.30).
    Telefon: 613 56 560
  • Barnevernvakta (hverdager kl 15.30 – 08.00, helger og helligdager; døgnåpent).
    Telefon: 911 14 600

Klikk for stort bilde

Nord-Aurdal kommune ber alle med boligadresse utenfor kommunen om å oppholde seg på sin faste boligadresse og ikke reise til sin fritidsbolig i Nord-Aurdal kommune. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger om å ikke reise på hytta/fritidsbolig på grunn av kapasitet.     

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen fortløpende. Nord-Aurdal kommune oppfordrer alle innbyggere til å lese informasjonen om koronaviruset på folkehelseinstituttets nettsider, og følge rådene som gis.

Korona

 

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Da ønsker vi at du registrerer deg her. I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Registrer deg her

 

Klikk for stort bilde

 

This film in other languages