Samfunnsplan | Hva vil du at vi skal jobbe med de neste 12 årene?

Samfunnsplanen er den øverste planen i kommunen. Den er ikke juridisk bindende, men skal gi føringer for hvordan kommunen skal utvikle seg de neste 12 årene på et overordnet plan (ikke detaljer). Dette er langsiktige mål og strategier som forteller hvilken retning vi vil samfunnet skal gå i og hva som skal prioriteres.

Dette kan f.eks være overordna føringer for hvilke områder som bør prioriteres til eneboliger, leiligheter, fritidsboliger, parker, lekeplasser, næringstomter osv. Planen skal også si noe om hvordan samfunnet skal innrette seg fremover ift klima, unge, eldre, idrettslag, byutvikling, friluftsliv, kulturliv osv. Sagt på en annen måte – hvordan ønsker vi at kommunen vår skal være å bo i.

Les planen som går ut her

Vi ønsker å engasjere hele befolkningen i dette arbeidet. Derfor trenger vi dine gode innspill! 

Aktuelle temaer i planen er for eksempel:

  • Barn og unges oppvekstsvilkår
  • Møteplasser og inkludering
  • Miljø og klima
  • Landbruk
  • Kultur, idrett og friluftsliv
  • Byutvikling
  • Næringsutvikling
  • Deltidsinnbyggere
  • Folkehelseutfordringer
  • Aldersvennlig samfunn


Vi ønsker innspill fra så mange som mulig; både spesifikke ønsker og idéer dere tenker er positivt for fellesskapet, og mer overordnede strategier for videre utvikling av samfunnet vårt.

Du velger selv hvilke spørsmål du vil svare på. Frist 01.11.2022.

Send inn dine innspill her

Andre møter og informasjon

Utvidet næringslivsfrokost

Når?
18.11.2022 kl. 08:30 - 10:00

Hvor?
Festsalen på rådhuset

Påmelding: runar.kittelsen@nord-aurdal.kommune.no

____________________________________________

Allmøte

Når?
23.11.2022 kl. 18:00 - 20:00

Hvor?
Frivilligsentralen (2 etg. Valdresvegen 45)

Kontakt: audun.myrvold@nord-aurdal.kommune.no

Dette møtet krever ingen påmelding.