Fautrudvegen - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid for Fautrudvegen. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. En utvikling med tomannsboliger kan være aktuelt.

Planområdet ligger ca. 1,3 km. (kjøreavstand) fra Aurdal sentrum, og omfatter eiendommene gbnr. 95/33 og 96/96. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Sigurd Onstad.

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 6. september 2022.

 

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til:

Areal+ AS v/Hege Ingul på e-post: hege.ingul@arealpluss.no
Eller per post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.

Kopi sendes til Nord-Aurdal kommune: nak@nord-aurdal.kommune.no, evt. pr. post: Nord-Aurdal kommune, Boks 143, 2901 Fagernes.

 

Det vises til vedlagte oppstartsvarsel for mer informasjon om planarbeidet. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Areal+ AS v/Hege Ingul.

 

Fautrudvegen
Tittel Publisert Type
Varslingsbrev_Fautrudvegen_2022-07-04

17.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingsbrev_Fautrudvegen_2022-07-04.pdf
Kart med planavgrensning_1-2000_A4

17.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kart med planavgrensning_1-2000_A4.pdf
Referat oppstartmøte

17.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat oppstartmøte.pdf
Flomfarevurdering_Skred_2022-05-13

17.07.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Flomfarevurdering_Skred_2022-05-13.pdf