Demensvennlig kommune

Nord-Aurdal kommune har signert en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om et mer demensvennlig samfunn.  

Målet er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Hvis alle kan litt mer om hva demens er, vil hverdagen bli enklere for alle som er berørt av denne sykdommen.

Nord-Aurdal kommune ønsker å legge tilrette for at personer med demens opplever mestring og inkludering. Arbeidet for et mer demensvennlig samfunn handler om utformingen av tjenester samt fysiske og sosiale omgivelser i kommunen.

I samarbeid med Nasjonalforeningen vil Nord-Aurdal kommune tilby ansatte i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demenssykdom.

Personer med demens og deres pårørende har erfaringer og kompetanse som vil være til god nytte i dette arbeidet. Helselagene og andre frivillige hjelpere er viktige bidragsytere.

Hukommelsesteamet i Nord-Aurdal kommune er et lavterskeltilbud ved spørsmål eller mistanke om demens. Brosjyre med kontaktinformasjon finner du her > Hukommelsesteamet 2023 (PDF, 361 kB)

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde