Vaksinering

Vaksine mot covid-19 tilbys alle over 18 år som ønsker dose 1, 2 eller 3. Dose 3 tilbys de som fikk dose 2 eller har gjennomgått covid-infeksjon for minst 3 måned siden.  Dose 4 tilbys alle over 80 år og pasienter som bruker immundempende medisiner.

VAKSINASJONSDATOER

Vaksinering foregår i underetasjen på Fagernes legesenter.

Informasjon om vaksinering utover høsten kommer senere. Se også Fagernes legesenter sin facebookside, og timer som legges ut på Helsenorge.no

NB! TIMEBESTILLING

Ring 61359888 / 90947313 eller bestill time selv på Helsenorge.no
 

FHI anbefaler at disse tar oppfriskningsdose:

  • Alle over 65 år
  • Personer 18-64 år m/underliggende sykdom som astma, kols (og andre lungesykdommer) fedme, diabetes, tidligere hjerneslag, hjertesykdommer, nyresykdommer osv. Se fullstendig liste på FHI.no
  • Personer 12-17 år med svært alvorlig grunnsykdom (Disse pasientene må avklare dette med fastlege.)
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Alle som bruker immundempende medisiner kan få dose nr.5 hvis det er >4 mnd siden de fikk dose 4.

❗️Intervall mellom 3. og 4. dose skal være minst 4 mnd.

❗️NB! Intervall mellom gjennomgått coronasykdom og oppfriskningsdose med coronavaksine bør være 3-4 mnd for best immunrespons.

Vi vaksinerer med Pfizer/BionTech Comirnaty Original/Omicron BA.1. Dette er den oppdaterte vaksinen. 

De nye vaksinene skal gi minst like god beskyttelse mot det opprinnelige Wuhan-viruset og bedre immunrespons mot Omicron sammenlignet med de opprinnelige vaksinene. Økt antistoffnivå vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men FHI vet enda ikke i hvor stor grad. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas å være lik for de opprinnelige mRNA-vaksinene og den nye, oppdaterte vaksinen.

Vi kommer til å bruke den oppdaterte vaksinen som boosterdose fremover. Dersom du likevel ønsker den opprinnelige vaksinen, må du si fra ved vaksinering.