Nasjonale anbefalinger og lokal informasjon

Regjeringen har besluttet å oppheve de forskriftsfestede tiltakene mot covid-19 fra lørdag 12.02.2022, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

Beslutningen bygger på faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Selv om de fleste koronatiltakene oppheves, er ikke pandemien over. Vinterbølgen pågår, og nye bølger og virusvarianter kan komme.

Vi gleder oss over å være tilbake til en tilnærmet normal hverdag- der vi fortsatt følger generelle smittevernråd - og tar hensyn til hverandre 🧡

 Utdeling av hurtigtester     Selvregistrering av positiv hurtigtest     Antall smittede i Nord-Aurdal

Koronatelefonen er avviklet, spørsmål som gjelder korona besvares via sentralbordet 61 35 98 88.

 

Gjeldende nasjonale retningslinjer og anbefalinger kan du lese på disse nettstedene:

 

 

 

Ved positiv hjemmetest/hurtigtest er det nå ønskelig at alle som kan, selv registrerer resultatet elektronisk.

Følg denne lenken: minside.kommune.no

Du vil få god veiledning når du logger inn i løsningen.

I tråd med nye retningslinjer fra regjeringen, legges det nå opp til mer selvtesting og mindre karantene.

Nord-Aurdal kommune følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger for testing og smittesporing. Se informasjon på www.regjeringen.no og www.fhi.no.