Nasjonale anbefalinger og lokal informasjon

Regjeringen har besluttet å oppheve de forskriftsfestede tiltakene mot covid-19 fra lørdag 12.02.2022, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Beslutningen bygger på faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Selv om de fleste koronatiltakene oppheves, er ikke pandemien over. Nye bølger og virusvarianter kan komme.

Vi gleder oss over å være tilbake til en tilnærmet normal hverdag- der vi fortsatt følger generelle smittevernråd - og tar hensyn til hverandre 🧡

 Utdeling av hurtigtester     Selvregistrering av positiv hurtigtest     Antall smittede i Nord-Aurdal

Koronatelefonen er avviklet, spørsmål som gjelder korona besvares via legesenterets sentralbord på 61 35 98 88.

 

Gjeldende nasjonale retningslinjer og anbefalinger kan du lese på disse nettstedene:

 

Svært mye tyder på at vi nå er inne i en fase med økende antall smittede koronapasienter. Dette er noe vi synes å oppleve både lokalt – nasjonalt og internasjonalt.

En ny variant av omikron BA4 og BA5 er nå på full fremmarsj og jeg forventer at det er disse variantene som vil dominere smittebildet her hos oss i løpet av relativt kort tid. Utfordringen nå er at vi ikke har oversikt/kontroll på hvor stor smitteutbredelsen er.

Ved positiv hjemmetest/hurtigtest er det nå ønskelig at alle som kan, selv registrerer resultatet elektronisk.

Følg denne lenken: minside.kommune.no

Du vil få god veiledning når du logger inn i løsningen.

I tråd med nye retningslinjer fra regjeringen,  oppfordres det fortsatt til selvtesting. Karanteneanbefalinger er betydelig redusert.

Nord-Aurdal kommune følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger for testing og smittesporing. Se informasjon på www.regjeringen.no og www.fhi.no.