Utdeling av hurtigtester i Nord-Aurdal kommune

I tråd med nye retningslinjer fra regjeringen, legges det nå opp til mer selvtesting og mindre karantene.

Nord-Aurdal kommune følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger for testing og smittesporing. Se informasjon på www.regjeringen.no og www.fhi.no.

Føringer for utdeling av hurtigtester

Myndighetene har gitt strenge føringer for utdeling av selvtester. Disse gjelder også etter endringer om testing og karantene fra 14. januar 2022.

Det er IKKE anledning til å bestille selvtester for testing før reiser og selskaper, andre arrangementer eller fordi arbeidsgiver ber om testing for å møte på jobb eller møter. Testene deles heller ikke ut til de som ønsker å ha de i bakhånd hjemme. Til slike formål må du kjøpe testene selv hos apotek eller andre forhandlere.

Disse kan få utdelt hurtigtest av kommunen:

  • du har symptom som hodepine, halsvondt, hoste, feber eller generell sykdomsfølelse.
  • du bor sammen med en som er smitta
  • du har fått melding om at du er nærkontakt

Utdeling skjer på følgende måte:

Hvis du har symptomer på Covid19 eller er nærkontakt til smitte, kan du hente selvtester på oversiden av legesenteret ved vinduet inn mot resepsjonen:

  • Fagernes legesenter : mand-fre kl 08:00 – 15:30.
  • Biblioteket:  i vanlig åpningstid, inkl lørdager kl 10:00-14:00
  • Valdres legevakt: søndager
  • Man trenger IKKE ringe på forhånd, men tester er prioritert for de med symptomer, og /eller de som er nærkontakt til smitte.

Tester legges også ut på skoler og barnehager, og på helseinstitusjonene i kommunen. Til bruk for ansatte, elever og deres familier, og ansatte og beboere, evt. pårørende, på helseinstitusjonene.

For innbyggere og turister i Nord-Aurdal: Hvis du ikke rekker å hente i våre åpningstider, skal du isolere deg til neste dag, og ta kontakt da. Evt. ring koronatelefonen for avtale.

Øvrige Valdres-kommuner: Fastboende og turister skal hente hurtigtester i sin kommune / der de oppholder seg. Se informasjon på kommunenes hjemmesider.

Valdres legevakt har hurtigtester kun til eget bruk på pasienter som kommer til legevakten.  Utdeling av hurtigtest til befolkning for øvrig skal kun skje unntaksvis og etter avtale. Legevakten skal ikke brukes til masseutdeling.

Koronatelefon