Utdeling av hurtigtester i Nord-Aurdal kommune

I tråd med nye retningslinjer fra regjeringen,  oppfordres det fortsatt til selvtesting. Karanteneanbefalinger er betydelig redusert.

Nord-Aurdal kommune følger nasjonale retningslinjer og anbefalinger for testing og smittesporing. Se informasjon på www.regjeringen.no og www.fhi.no.

Føringer for utdeling av hurtigtester

Vi har god tilgang på hurtigtester.  Det anbefales at man tester seg hvis man får symptomer.

 

Disse kan få utdelt hurtigtest av kommunen:

  • du har symptom som hodepine, halsvondt, hoste, feber eller generell sykdomsfølelse.
  • du bor sammen med en som er smitta
  • du har fått melding om at du er nærkontakt

Utdeling skjer på følgende måte:

Hvis du har symptomer på Covid19 eller er nærkontakt til smitte, kan du hente selvtester på oversiden av legesenteret ved vinduet inn mot resepsjonen:

  • Fagernes legesenter : mand-fre kl 08:00 – 15:30.
  • Biblioteket:  i vanlig åpningstid, inkl lørdager kl 10:00-14:0
  • Valdres legevakt: søndager
  • Man trenger IKKE ringe på forhånd, men tester er prioritert for de med symptomer, og /eller de som er nærkontakt til smitte.

Tester legges også ut på skoler og barnehager, og på helseinstitusjonene i kommunen. Til bruk for ansatte, elever og deres familier, og ansatte og beboere, evt. pårørende, på helseinstitusjonene.

For innbyggere og turister i Nord-Aurdal: Hvis du ikke rekker å hente i våre åpningstider, skal du isolere deg til neste dag, og ta kontakt da. Evt. ring koronatelefonen for avtale.

Koronatelefon